Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 28. maja 2018. godine na groblju u Gornjem Vrbnu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

26.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 26. maja 2018. godine na groblju u Pridvorcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 16.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 14.00 časova.

26.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam Nataše obaviće se dana 22. maja 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 16.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

21.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21. maja 2018. godine na groblju u Vrpolju-Ljubomir. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 sati.

20.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21. maja 2018. godine na groblju u mala Gorica u Vrijeci. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Bileći u 13.00 časova. Saučešće primamo u gradskoj kapeli u Bileći dana 20. maja u vremenu od 17.00 do 21.00, i na dan sahrane od 9.00 sati.

20.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. maja 2018. godine na groblju u Poljicu - Popovo polje. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.30 časova.

19.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. maja 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 16.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 14.00 časova.

19.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Ruža (ud.Sima) Simović
rođ. Vukalović
1928-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 19. maja 2018. godine na groblju kod crkve Vaznesenja Gospodnjeg u Konjskom u 16.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli u Konjskom od 14.00 časova.

18.05.2018.
Trebinje
Sjećanje

Više ništa nije isto. U srcu tuga, na grobu tišina, u domu našem velika praznina.
Ne vidimo te i ne čujemo glas, ali osjećamo da si tu, između nas...

Tvoja djeca
Nada, Ljilja i Željko

18.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 19. maja 2018. godine na groblju u Banjevcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 sati.

17.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Bojana (ud.Žarka) Deretić
rođ. Petković
1940-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 17. maja 2018. godine na groblju u Orovcu. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.30 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.30 časova.

16.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 17. maja 2018. godine na groblju u Dodanovićima u 16.00 časova. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 sati.

16.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 15. maja 2018. godine na groblju u Domaševu. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u 13.00 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Domaševu.

14.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 14. maja 2018. godine na groblju u Bobovištima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 16.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 14.00 sati.

13.05.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 13. maja 2018. godine na groblju u Policama u 16.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u poličkoj kapeli od 14.00 časova.

12.05.2018.

nazad na vrh