Trebinje
Smrtovnica
Slavojka (ud. Mladena) Vasiljević
rođ. Ćuzulan
1927-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 25. marta 2018. godine na groblju u Mostaćima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

24.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Tomo (Jova) Gudelj
1938-2018

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 23. marta 2018. godine na groblju Dolovi. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u 14.00 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Dolovima.

22.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 23. marta 2018. godine na groblju u Potkomu - Berkovići. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 12.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 10.00 časova.

22.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21. marta 2018. godine na porodičnom groblju u selu Do - Popovo polje. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u Zasadu u 13.30 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Zasadu.

20.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21. marta 2018. godine na groblju u Policama u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u poličkoj kapeli od 13.00 časova.

20.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 20. marta 2018. godine na groblju u selu Dubočani. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.30 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

19.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Dušanka (ud.Momčila) Lučić
rođ. Radovanović
1942-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. marta 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

19.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 17. marta 2018. godine na groblju u Aranđelovu u 14.00 sati. Saučešće primamo u kući žalosti u Ušću 16. i 17. marta do 12.00 sati, a u kapeli u Aranđelovu od 12.30 do 14.00 sati.

16.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 16. marta 2018. godine na groblju kod crkve SV. Jovana u Klenju - Velemlje u 14.00 časova. Sprovod polazi ispred gradske kapele na dan sahrane u 9.00 časova.

14.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 14. marta 2018. godine na groblju u Orovcu u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u kući u Lastvi i u kapeli u Orovcu od 12.00 sati.

13.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Stojanka (ud.Aleksija) Lučić
rođ. Bosiljčić
1936-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 14. marta 2018. godine na groblju u selu Miholjače - Gacko u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli u Miholjačama od 13.00 do 14.00 časova.

13.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Zorka (ud.Rajka) Janković
rođ. Vučinić
1927-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 13. marta 2018. godine u 14.00 časova na porodičnom groblju u Aranđelovu. Saučešće primamo u kući žalosti i na dan sahrane u kapeli u Aranđelovu od 11.00 časova.

12.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Đuro (Sava) Tegarić
1942 - 2018

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12. marta 2018. godine na gradskom groblju u Podgljivlju-Trebinje u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

11.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Gospava-Goja (ud.Đoka) Popadić
rođ. Mijanović
1935-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 10. marta 2018. godine na pravoslavnom groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 časova.

09.03.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Danica (ud.Miloša) Pištinjat
rođ. Aćimović
1928-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 7. marta 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 časova.

07.03.2018.

nazad na vrh