Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 19. januara 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 13.00 sati.

18.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 17. januara 2018. godine na pravoslavnom groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 časova.

16.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 17. januara 2018. godine na groblju u Klikovićima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 časova.

15.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 16. januara 2018. godine na pravoslavnom groblju u Poljicu - Petrovo polje. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u 14.00 časova. Saučešće primamo u porodičnoj kući u Kremenom Dolu.

15.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Radojka (ud.Jova) Nožica
rođ. Medar
1938-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 16. januara 2018. godine na groblju u Veličanima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 sati.

15.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 16. januara 2018. godine na pravoslavnom groblju u selu Dubočani. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 13.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

14.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 15. januara 2018. godine na groblju u selu Mosko. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 časova.

14.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Darinka Ćurić
rođ. Ratković
1947-2018

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 13. januara 2018. godine na groblju Konjsko. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u 14.00 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Konjskom.

11.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12. januara 2018. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u 15.00 časova. Saučešće primamo isključivo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.00 časova.

11.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica
Zora (ud. Đura) Runjevac
rođ. Greda
1926-2018

Sahrana naše drage pokojnice obaviće se dana 11. januara 2018. godine u 14.30 časova na groblju kod manastira Svetog Petra i Pavla u Petrovom polju. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 12.00 do 14.00 časova.

09.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 8. januara 2018. godine na porodičnom groblju u selu Turani. Sprovod polazi ispred kuće žalosti u 13.00 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Hrupjelima.

07.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 5. januara 2018. godine na groblju SV. Petke u Grabu u 14.00 sati. Saučešće primamo u kapeli kod crkve SV. Petke od 11.00 do 14.00 sati.

04.01.2018.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 30. decembra 2017. godine na groblju u Policama u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli u Policama od 12.00 časova.

29.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 30. decembra 2017. godine na groblju u Aranđelovu u 14.00 sati. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli u Aranđelovu od 11.00 časova.

28.12.2017.
Trebinje
Smrtovnica
Zorka Topalović
rođ. Vukašinović
1949-2017

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 29. decembra 2017. godine na groblju u Turmentima u 14.00 sati. Saučešće primamo u kući žalosti u Gučini i na dan sahrane u kapeli na Turmentima od 12.00 sati.

28.12.2017.

nazad na vrh