Trebinje
22.03.2019.
Smrtovnica
Stojanka (ud.Branka) Kruševac
rođ. Petković
1925-2019

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 23. marta 2019. godine na groblju u Mostaćima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.30 časova.

Trebinje
21.03.2019.
Smrtovnica
Ana (ud.Rista) Kuduz
rođ. Zerdo
1926-2019

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 22. marta 2019. godine na groblju u Poljicu-Popovo polje. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 13.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.

Trebinje
21.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 22. marta 2019. godine na groblju u Vrpolju-Ljubomir. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.30 časova. Saučešće primamo u kući žalosti u Ivanici i na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.

Trebinje
20.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 21. marta 2019. godine na groblju u selu Bijograd. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.

Trebinje
19.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. marta 2019. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

Trebinje
18.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 19. marta 2019. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.00 časova.

Trebinje
18.03.2019.
Smrtovnica
Anka (ud.Steva) Gluhajić
rođ. Bošković
1926-2019

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 20. marta 2019. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.00 časova.

Trebinje
17.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 18. marta 2019. godine na groblju kod Petro-Pavlovog manastira u Petrovom polju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u kapeli Petro-Pavlovog manastira od 13.00 časova

Trebinje
15.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 17. marta 2019. godine na groblju u Turmentima u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli u Trebinju od 11.00 do 13.00 časova i u kapeli u Turmentima od 13.30 časova.

Trebinje
11.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 12. marta 2019. godine na groblju u Policama u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u poličkoj kapeli od 13.00 časova.

Trebinje
11.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 12. marta 2019. godine na groblju u Podgljivlju. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 14.00 časova.

Trebinje
11.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12. marta 2019. godine na groblju u selu Taleža. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.30 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.30 časova.

Trebinje
11.03.2019.
Smrtovnica
Pero (Mirka) Medar
1962-2019

Sahrana dragog nam pokojnika obaviće se dana 12. marta 2019. godine na groblju u Sedlarima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 13.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 11.00 časova.

Trebinje
10.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 11. marta 2019. godine na groblju u Banjevcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 15.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 13.00 časova.

Trebinje
09.03.2019.
Smrtovnica

Sahrana drage nam pokojnice obaviće se dana 10. marta 2019. godine na groblju u Banjevcima. Sprovod polazi ispred gradske kapele u Trebinju u 14.00 časova. Saučešće primamo na dan sahrane u gradskoj kapeli od 12.00 časova.


nazad na vrh